Komet deltar på fransk-svensk dialog om artificiell intelligens

Sverige och Frankrike inledde under 2017 ett strategiskt partnerskap om innovation och gröna lösningar. Inom ramen för partnerskapet anordnade den franska ambassaden i Sverige, Business France och AI Innovation of Sweden en öppen dialog om artificiell intelligens. I dialogen deltog bland annat statssekreterare Emil Högberg, , AI-forskaren och medlemmen i EU-kommissionens expertgrupp för AI Fredrik Heintz, samt den franska matematikern och politikern Cédric Villani som tagit fram förlagan till den franska AI-strategin. Frågor som behandlades under dagen var Frankrikes AI-strategi, behov av standardisering och Europas roll i den globala utvecklingen.

Foto: Filip Kjellgren