Intresset stort för Komets regelbrevlåda

Som vi rapporterat tidigare prövar Komet ett nytt arbetssätt för att fånga upp och hantera upplevda hindrande regler. Under april och maj har företag och organisationer med nya tekniska lösningar, eller befintliga lösningar för nya områden, kunnat anmäla till oss vad man uppfattar som otydligt eller motstridigt.

Inte minde än 33 bidrag har postats. De upplevda regelproblemen finns inom alla våra tekniksektorer (transport, hälsa, industri) med övervikt åt hälsoområdet.

Komets sekretariat går nu igenom bidragen. Vid mötet 26 juni väljer kommittén vilka som utreds vidare. Vi lämnar förstås besked till samtliga.

Vi på Komet vill tacka alla som bidragit till regelbrevlådan!

Regler har olika syften. Vissa syftar till att värna de demokratiska rättigheterna eller individens rätt till privatliv, medan andra syftar till att styra utvecklingen i en viss riktning. Regler för statsförvaltning och näringsverksamhet finns bland annat för att värna en svagare part eller att väga det allmännas intresse mot de enskildas. Ibland hindrar regler nya tekniska lösningar. Och det är just sådana regler vi vill göra något åt!