Inriktning för Komets arbete 2021

Komet fokuserar på sektorsövergripande och policyutvecklande initiativ där ny teknik kan bidra till digital strukturomvandling, klimatomställning och hälsa.

Komet fortsätter med ett lyssnande arbetssätt och arbetar enligt en modell där samverkan är grunden för att förstå, försöka och förändra.

Ett av 2021 års större projekt är att utveckla arbetssätt för mer dynamisk regel-utveckling. Projektet inkluderar kunskapsuppbyggnad samt analys av problem, hinder och möjligheter. En viktig del av projektet är att ta fram förslag på nya eller förändrade arbetssätt.

Under 2021 kommer Komet att uppmuntra till dialog om ansvarsfull teknik-utveckling. Komet kommer också att ta fram underlag som stimulerar och inspirerar till samtal.

Läs mer om inriktningen i årsrapporten (kap 6) – länk.

Förstå, försöka och förändra i samverkan – länk till Komets modell.