Teknik för att dela kunskap och skydda integriteten i hälsodata

Att dela kunskap, utan att dela data, är en möjlighet att utveckla precisionsmedicin. En ny kunskapsöversikt sammanfattar forskningen och beskriver tekniken som används för att ta tillvara kunskap från hälsodata som är lagrade i separata databaser.

Författarna diskuterar uppbyggnad av ett distribuerat nätverk för lärande, baserat på hälsodata. Frågan aktualiserar etiska aspekter.

Faktarutor illustrerar FAIR-principerna för datadelning samt kopplingen mellan AI, maskininlärning och djupinlärning.

Sammanfattning av en kunskapsöversikt om hälsodata med kommentarer från svenskt perspektiv. 

Läs mer: Komet kommenterar 2020:08