Krönikor, för att sprida kunskap

I Komets uppdrag ingår att på olika sätt sprida kunskap i frågor som berör uppdraget. Därför kommer vi här på kometinfo.se löpande publicera artiklar och krönikor som är skrivna av olika personer med blandad erfarenhet och unik kunskap. Målet är att höja kunskapsnivån kring de utmaningar samhället står inför. Är du intresserad att veta mer? Kontaka någon i sekretariatet.

Först ut är vår ordförande Jon Simonsson. Trevlig läsning!