Förstå ny teknik – alla elva faktablad!

Hur påverkas regelverk och politik av teknik? För att kunna fatta kloka beslut behövs kunskap. Komet förklarar den nya tekniken – och berättar vad den kan användas till inom AI, IT, genetik och några andra spännande områden.

Mer sofistikerade algoritmer och högre beräkningskapacitet gör att artificiell intelligens (AI) kan komma till nytta inom allt fler områden. Vid maskininlärning används kända data för att träna upp AI, som sedan kan ställas inför ett nytt och okänt problem. AI-teknik som ändrar film utan att det ska märkas brukar kallas deepfake. Länk till faktablad om…

artificiell intelligens, AI

maskininlärning

deepfakes, manipulerade filmer gjorda med AI-teknik

Med syntetisk biologi går det att bygga komplexa biologiska system med funktioner som inte existerar i naturen. Genomredigering, t ex med verktyget Crispr/CAS9, kan användas för att göra förändringar i arvsmassan. Gendrivaren ser till att dess ärftliga egenskaper snabbt sprids. De förekommer naturligt, men kan också skapas med teknikens hjälp och användas för att förändra egenskaper hos växter eller djur. Länk till faktablad om…

syntetisk biologi

genomredigering

gendrivare

5G är femte generationens teknik för mobilnät som underlättar användningen av annan ny teknik. Sakernas internet (eng. Internet of Things, IoT) kommer till användning inom allt fler delar av samhället. 500 miljarder enheter beräknas vara anslutna år 2030. Länk till faktablad om…

5G

sakernas internet (eng. Internet of Things, IoT)

En kvantdator kan lösa komplexa problem mycket snabbare än en vanlig dator. Blockkedjor lagrar information ut­spritt på flera datorer och skapar en spårbar lista av händelser som inte går att manipulera. Geoengineering av solinstrålning är olika typer av ny teknik som påverkar hur mycket solljus som träffar jorden. Syftet är att minska den globala uppvärmningen. Länk till faktablad om…

kvantdatorer

blockkedjor

…  geoengineering av solinstrålning

Nu finns samtliga underlag från Belfer Center vid Harvard University tillgängliga i ett format där Komet sammanfattar och beskriver aktuellt läge i Sverige. Läs om AI, IT, gener och annan ny teknik!

Har du synpunkter på faktabladen, eller ser något som blivit fel eller oklart i texten? Skicka gärna en e-post!