Försök för teknologisk innovation

Rapport med internationella utblickar kring försöksverksamheter, behov och initiativ för att främja försök i Sverige.

Att arbeta med försök är en utvecklingsmetod från mänsklighetens vagga. Det är naturligt att prova i liten skala för att sedan bygga ut, komplettera och satsa stort.

Det finns en tydlig internationell trend att arbeta med tester och försök för att ställa om till ett hållbart samhälle, miljömässigt, ekonomiskt och socialt. Tekniken tar stora kliv, men myndigheter och regelverk är inte rustade för att hänga med i den snabba utvecklingen. Många länder omarbetar aktivt lagar och regler för att släppa fram innovationer. Sverige har en lång tradition av att jobba med försök, men Komet ser att möjligheten att arbeta med försök och tester behöver stärkas.

Rapporten Försök för teknologisk innovation lyfter försök som utvecklingsmetod. Rapporten gör en internationell utblick, beskriver försöksverksamheter i Sverige samt visar behov av att möjliggöra försök från en enkät genomförd hösten 2019.

Oavsett du verkar inom offentlig sektor, näringsliv, akademi eller civilsamhälle – Läs rapporten och låt dig inspireras!

Länk till rapporten (50 sidor)

Länk till sammanfattning av rapporten (2 sidor)