Förslag från Komet

Utred förenklat samtycke vid vissa kliniska läkemedelsprövningar, föreslår Komet.

Komet föreslår att regeringen låter utreda förutsättningar för att tillämpa ett förenklat samtyckesförfarande vid kliniska läkemedelsprövningar som genomförs i kluster. Särskilt fokus bör läggas på etiska aspekter. Komet bedömer att frågeställningen är angelägen och bör prioriteras, bland annat för möjligheten att i Sverige underlätta utveckling och prövning av nya vaccintyper eller andra biologiska läkemedel.

Komet listar fem aspekter som är särskilt viktiga för kommande utredningsarbete, tydliga skäl som motiverar förslaget och dessutom underlag till stöd för en framtida utredning så att den kan komma igång så snabbt och bra som möjligt om regeringen går vidare med frågeställningen.

Syftet med förslagens är stärkt svensk konkurrenskraft och trygg hantering av försökspersoner.