Förebyggande reglering – ett annorlunda arbetssätt

Omvärlden förändras i snabb takt, något som utmanar samhällets arbete med regelverk. Förändringen ställer krav på den offentliga sektorns förmåga att identifiera behov och föreslå förändringar i regelverk, tillämpningar och organisation.

Komet kommentarer rapporten: Renewing regulation. Anticipatory regulation in an age of disruption. Utgiven av NESTA.

NESTA är en brittisk organisation och rapporten beskriver sex vägledande principer för hur regelverk kan utvecklas på ett sätt som tar tillvara fördelarna med teknisk innovation, samtidigt som dess risker hanteras på ett balanserat sätt. I rapporten kallas arbetssättet förebyggande reglering.

Storbritannien har tidigare erfarenhet av att göra försök där lagstiftning provas i mindre skala innan den träder i kraft fullt ut. Förslagen i en brittiska rapporten bygger på detta arbetssätt.

Komet kommenterar 2019:06

Komet kommenterar aktuella internationella rapporter som rör regelverk, teknikutveckling och innovation. Rapporterna kommenteras ur ett svenskt perspektiv. Syftet är att göra underlag lätt tillgängligt och sätta informationen i ett sammanhang. Avsändare är Komets sekretariat.