Faktablad – tre nya ämnen!

Sakernas internet, geoengineering av solinstrålning och gendrivare – för beslutsfattare och andra som är nyfikna på hur aktuell teknik påverkar samhället.

Sakernas internet (eng. Internet of Things, IoT) kommer till användning inom allt fler delar av samhället. 500 miljarder enheter beräknas vara anslutna år 2030.

Geoengineering av solinstrålning är olika typer av ny teknik som påverkar hur mycket solljus som träffar jorden. Syftet är att minska den globala uppvärmningen.

Gendrivaren ser till att dess ärftliga egenskaper snabbt sprids. De förekommer naturligt, men kan också skapas med teknikens hjälp och användas för att förändra egenskaper hos växter eller djur.

Hur fungerar tekniken – och hur påverkas regelverk och politik?

Komet gör en svensk uppföljning av underlag från Belfer Center vid Harvard University. Syftet är att ge snabb och enkel överblick och en förståelse av ny teknik.

Komet förklarar hur ny teknik fungerar, vad den används till och vad som händer i Sverige idag.  Läs mer om….

…. sakernas internet (eng. Internet of Things, IoT)

…. geoengineering av solinstrålning

…. gendrivare

Har du synpunkter på faktabladen, eller ser något som blivit fel eller oklart i texten? Skicka gärna en e-post!