Faktablad – tema artificiell intelligens!

Nu finns tre nya faktablad med tema artificiell intelligens – för beslutsfattare och andra som är nyfikna på hur aktuell teknik påverkar samhället.

Mer sofistikerade algoritmer och högre beräkningskapacitet gör att artificiell intelligens, AI, kan komma till nytta inom allt fler områden. Vid maskininlärning används kända data för att träna upp AI – som sedan kan ställas inför ett nytt och okänt problem. AI-teknik som ändrar film utan att det ska märkas brukar kallas deepfake (kombination av deep learning/ djupinlärning och fake/påhittat).

Hur fungerar tekniken – och hur påverkas regelverk och politik?

Komet gör en svensk uppföljning av underlag från Belfer Center vid Harvard University. Syftet är att ge snabb och enkel överblick och en förståelse av ny teknik. Nu publicerar vi tre faktablad som alla tar upp artificiell intelligens.

Komet förklarar hur ny teknik fungerar, vad den används till och vad som händer i Sverige idag.  Läs mer om….

…. artificiell intelligens, AI

…. maskininlärning

…. deepfakes, manipulerade filmer gjorda med AI-teknik

Har du synpunkter på faktabladen, eller ser något som blivit fel eller oklart i texten? Skicka gärna en e-post!