EU-kommissionens expertgrupp för AI publicerar riktlinjer

De 52 ledamöter i EU-kommissionens expertgrupp för artificiell intelligens (AI HLEG) publicerade den 18 december 2018 ett utkast till riktlinjer för pålitlig AI. Under ett offentligt samråd mottog gruppen därefter ett stort antal inspel från allmänheten. De omarbetade och slutliga riktlinjerna från gruppen finns nu publicerade på kommissionens webbplats och framhåller sju krav som behöver uppfyllas för pålitlig AI:

  1. Mänsklig agens och tillsyn
  2. Teknisk robusthet och säkerhet
  3. Integritet och styrning
  4. Transparens
  5. Diversitet, icke-diskriminering och rättvisa
  6. Samhällets och miljöns välbefinnande
  7. Ansvarsutkrävande

AI HLEG kommer under maj månad att återkomma med eventuella förslag avseende finansiering och reglering på AI-området.