Enkät om teknikutveckling

I slutet av april skickar Komet ut en enkät till samtliga statliga myndigheter samt ett antal regioner och kommuner.

Syftet är att analysera hur offentlig sektor ser på regelverk kring teknikutveckling och innovation. Svaren kommer att utgöra ett underlag för de förslag kommittén ska lämna till regeringen.