Digitaliseringsrådet publicerar rapport om data som strategisk resurs

Mycket av den data individer, företag och den offentliga förvaltningen genererar är värdefull antingen direkt eller indirekt. Det är vanligt att data beskrivs som ett nytt tillgångsslag i moderna kunskapssamhällen. Hur data bör värderas och hanteras är dock komplicerade frågor. Nu publicerar regeringens digitaliseringsråd en rapport om data som strategisk resurs i samhället. Rapporten ger en introduktion till området data som strategisk resurs, en diskussion om behov och utmaningar utifrån källmaterial och möten med olika aktörer samt sammanfattande observationer.