Dialogforum för tillståndsprocesser

Inom ramarna för vårt arbetsspår samverkande förvaltning startar Komet under våren 2022 Dialogforum för tillståndsprocesser.

Samhällets gröna omställning innebär ett ökat tryck på myndigheternas tillståndsarbete. De lösningar som näringslivet vill introducera skär ofta över myndigheters ansvarsområden och inbegriper flera olika regelverk. Genom samarbete kan målkonflikter hanteras, kompetens delas och effektiva tillståndsprocesser skapas.

Kommittén har därför beslutat att starta upp ett Dialogforum för tillståndsprocesser med relevanta statliga myndighetschefer, i ett första skede kopplat till delar av arbetet med den gröna omställningen.

Dialogforum för tillståndsprocesser ska

  • bidra till att identifiera sakområden för fördjupat samarbete genom försöksverksamheter (så kallade tillståndspiloter),
  • underlätta samverkan, helhetsperspektiv och kunskapsutbyte kring hur tillståndsprocesser kan effektiviseras på ett rättssäkert och ansvarsfullt sätt.

– Genom att skapa ett Dialogforum för tillståndsprocesser startas ett konkret arbete för att öka takten i den gröna omställningen. Det första steget är att ta fram fler områden där tillståndspiloter kan genomföras på samma sätt som i vårt tidigare förslag om utbyggnad av elledningar. Samtidigt vill vi skapa en plattform för kontinuerlig dialog och helhetsperspektiv kring dessa kritiska frågor, säger Komets ordförande Jon Simonsson.

Under de senaste tre åren har Komet lämnat flera förslag till regeringen. Många av förslagen handlar om att möjliggöra en hållbar omställning, grön industrialisering samt trygg välfärd – och alla bygger på ansvarsfullhet och etik. Våren 2021 lämnade Komet förslag till regeringen om att inleda försöksverksamhet via ett pilotprojekt för att påskynda tillståndsprocessen för nya elledningar (länk). Regeringen beslutade om detta efter sommaren (länk).

Med inspiration från förslaget om elledningar och utifrån samtalen inom Dialogforum för tillståndsprocesser kommer Komet att arbeta fram och lämna ytterligare förslag till Regeringen.

Läs mer om Komets arbetsspår för samverkande förvaltning (länk).