Komets årsrapport 2019

Komets arbete och slutsatser från 2019 redovisas. Arbetets upplägg och inriktning beskrivs.

Komet har under året skapat en stabil plattform för att kunna bidra till en tryggare utveckling. Vi har identifierat att offentlig sektors arbetssätt kring innovation och regelverk behöver utvecklas och att samverkan behöver breddas till samarbete mellan många olika aktörer. Civilsamhälle, näringsliv, akademi och offentlig sektor behöver kroka arm för att skapa gemensam förståelse av utvecklingen och tillsammans hitta vägar framåt. Vi behöver våga försöka med nya innovationer och ny teknik, och vi måste arbeta tillsammans och i mindre steg.

Läs årsrapporten här.