Därför måste Sverige hantera den accelererande teknikutvecklingen

Läs om den snabba teknikutvecklingens möjligheter och risker samt om hur teknikutvecklingens tempo utmanar samhället.

Teknikutveckling kan bidra till att höja människors livskvalitet och skapa lösningar för en hållbar global utveckling. Den stora utmaningen med dagens teknikutveckling är att andra områden inte förändras i samma snabba takt. Regelverk, offentlig förvaltning, organisationer och människor hinner inte med i det höga tempot. Utan åtgärder kan nya risker uppstå eller befintliga förstärkas.

Läs publikationen; Komet informerar 2019:05 – Därför måste Sverige hantera den accelererande teknikutvecklingen

Om du vill läsa mer om Komets arbete med samverkande och innovativa arbetssätt:

Modell för att i samverkan förstå, försöka och förändra  (Länk)

Modell för en myndighets tre-delade ansvar (Länk)

Inlägget är uppdaterat 2020-12-21