Därför måste Sverige hantera den accelererande teknikutvecklingen

Läs om den snabba teknikutvecklingens möjligheter och risker samt om hur teknikutvecklingens tempo utmanar samhället.

Teknikutveckling kan bidra till att höja människors livskvalitet och skapa lösningar för en hållbar global utveckling. Den stora utmaningen med dagens teknikutveckling är att andra områden inte förändras i samma snabba takt. Regelverk, offentlig förvaltning, organisationer och människor hinner inte med i det höga tempot. Utan åtgärder kan nya risker uppstå eller befintliga förstärkas.

För att hantera den accelererande teknikutvecklingen och samtidigt skapa möjligheter för att nå de globala hållbarhetsmålen behövs samverkande och innovativa arbetssätt. En central del av detta är skapa förutsättningar för försök.

I publikationen lanserar Komet begreppet regulatoriska växthus. Tanken med regulatoriska växthus är att skapa goda förutsättningar för kontrollerade tester i syfte att möjliggöra långsiktigt tryggare lösningar genom ett snabbare lärande.

Läs publikationen här.

Om du vill läsa mer om Komets arbete med samverkande och innovativa arbetssätt:

Komets samverkansmodell (Länk)

Komets projekt Försök för teknologisk innovation (Länk)