Brittiskt arbete med utveckling av regelverk för innovation

Intressant arbete med att utveckla principerna för framtidsorienterade regler, säger Komets ordförande Jon Simonsson som nyligen besökte den brittiska organisationen Nesta.

Bilden visar Jon Simonsson (ordförande, Komet), Geoff Mulgan (Chief Executive, Nesta) och Darja Isaksson (generaldirektör, Vinnova)

 

Organisationen har sedan slutet av nittotalet arbetat med innovation, policy och framtidsanalys (länk). I en nyligen publicerad rapport beskriver Nesta sex vägledande principer för hur regelverk kan utvecklas på ett sätt som tar tillvara fördelarna med teknisk innovation, samtidigt som dess risker hanteras på ett balanserat sätt (länk) . Nesta kallar ett sådant arbetssätt “anticipatory regulation”.

Illustration hämtad från Nestas rapport “Renewing regulation. Anticipatory regulation in an age of disruption” (Armstrong, Gorst och Rae, Nesta, mars 2019)