Beslut om försöksverksamhet efter förslag från Komet

Regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att analysera och föreslå åtgärder hur staten kan främja försöksverksamhet i kommunsektorn.

– Nu är vi väldigt GLADA! Regeringen har beslutat att främja försöksverksamhet i kommuner och regioner. Det kan exempelvis handla om nya arbetssätt, utvecklad samverkan eller om hur ny teknik kan användas. Detta är något både vi inom Komet och Kommunutredningen föreslagit regeringen, säger Jon Simonsson, Komets ordförande.

Att skapa bättre förutsättningar botten-upp i hela Sverige för nya arbetssätt, lösningar, innovation och ny teknik är en nyckel på Sveriges väg mot ett hållbart samhälle. Det är i kommuner och regioner det händer, och då måste staten och våra regelverk ge bästa möjliga förutsättningar. Att möjliggöra försöksverksamhet är även ett sätt att gjuta mod och våga pröva nytt för ledare och medarbetare, menar Jon Simonsson. 

Grattis till Anders Teljebäck som ska leda arbetet. Vi på Komet hjälper gärna till!

  • Läs regeringens pressmeddelande här
  • Läs rapporten som beskriver Komets ursprungliga förslag här
  • Komet har ett särskilt  arbetsspår inriktat på att möjliggöra försök, och har gjort flera rapporter och aktiviteter. Läs mer här