Beslut om utredning av hälsodata – efter förslag från Komet

Regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att utreda hur möjligheterna till så kallad sekundäranvändning av hälsodata kan utökas. Komet lämnade förslag om detta hösten 2020.

– Vi inom Komet är glada att regeringen har beslutat att se över juridiska förutsättningar för insamling och delning av hälsodata, alltså uppgifter om en persons fysiska eller psykiska hälsotillstånd. Vi ser en tydlig etisk aspekt, framför allt målkonflikten mellan den enskilda  patientens integritet och möjligheten att i framtiden erbjuda bättre vård till följd av ny kunskap från forskning och innovation, säger Komets ordförande Jon Simonsson. I ett vidare perspektiv är regelverk som gör det möjligt att dela data på ett ansvarsfullt och tryggt sätt en förutsättning för framtidens samhälle. 

Komets förslag bygger på en öppen inbjudan att berätta om upplevda regelhinder. Flera av de beskrivna regelhindren, såväl inom näringsliv som inom offentlig sektor, handlade om hälsodata.

Grattis till Katarina Nyström som ska leda detta viktiga arbete! Komet ser fram mot resultatet, och ser det som ett viktigt steg för framtidens teknikutveckling och för bästa möjliga hälso- och sjukvård för patienterna. 

  • Läs regeringens pressmeddelande här
  • Pressmeddelande om Komets förslag finns här
  • Kontakta Charlotte Hall om du vill se Komets förslag i sin helhet