Teknik för människan

Intervju med Charlotte Brogren, ledamot i Kommittén för teknologisk innovation och etik

– Det finns egentligen inte så mycket som skrämmer mig med ny teknik. Jag är optimist och tror ny teknik kan skapa en bättre värld. Genom en bra dialog mellan användare och utvecklare är det möjligt, men ett hållbart, etiskt och socialt perspektiv måste alltid finnas med, säger Charlotte Brogren som ledamot i Kommittén för teknologisk innovation och etik.

Charlotte Brogren är en teknikförespråkare. Teknik handlar inte bara om stora innovationer, säger Charlotte Brogren.
– Ny teknik kommer ofta till för att något behöver förenklas eller underlättas. Det kan vara prylar det handlar om eller ett nytt sätt att organisera flöden och arbetssätt eller enkla saker som underlättar för oss i vardagen.

Sverige en innovativ nation
Innovationsförmågan I Sverige är hög. Sverige ligger som nummer två efter Schweiz på listan över världens mest innovativa ekonomier (Global Innovation Index). USA ligger som nummer tre. Vi är bra på att omsätta ny teknik i affärsmässiga fördelar, påpekar Charlotte Brogren.
– Men konkurrensen blir tuffare. Vi är duktiga, men vi kan inte luta oss tillbaka. Vi måste ta tillvara på de tekniska innovationer vi har och det är få länder som producerat så många som Sverige.

Många länder kommer till Sverige för att bli inspirerade. Det är bra att vi är ett land som inspirerar, säger Charlotte Brogren och fortsätter:
– Vi ska också låta oss inspireras, men man ska vara klar över att man inte bara kan göra ”copy and paste”, den nya tekniska framsteg måste anpassas till den kontext som finns i landet. Vi måste vara medvetna om att teknik ofta påverkar människor av kött och blod, sociala aspekter måste därför vägas in, säger Charlotte Brogren.

Förbereder för digitalisering
Efter åren som generaldirektör på innovationsmyndigheten Vinnova, arbetar nu Charlotte Brogren på Alimak Group, ett företag som säljer och utvecklar vertikala transportlösningar. Som utvecklingschef på företaget arbetar hon med att förbereda företaget för digitalisering och se till att nya funktioner och tjänster kan kopplas till de maskiner som företaget säljer.

Forskning och nya produktionsmetoder
Charlotte Brogren är också styrgruppsordförande i det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030. Det är ett program med mål att skapa en nationell bas för forskning, innovation och utbildning för konkurrenskraftig svensk produktion 2030.
– Kopplingen mellan forskning och utveckling och närhet till produktion är viktigt för att vi ska kunna utveckla industrisektorn i Sverige, säger Charlotte Brogren. Vi måste se till att högskolor och universitet är med och utvecklar nya produktionsmetoder. Vårt välstånd är till stor del baserat på en framgångsrik exportindustri, därför är utvecklingen av nya produktionsmetoder så viktig.

Hållbarhet
Utvecklingen går fortare och fortare. Det kan vi alla vara överens om. Men Charlotte Brogren är inte rädd:
– Genom att ha en bra dialog mellan användare och utvecklare, kommer det att bli bra. Vi ska absolut inte begränsa teknikutvecklingen. Den behövs för att vi ska utveckla vårt välstånd.

För att vi ska få en teknikutveckling som ger oss största möjliga nytta och så få nackdelar som möjligt, behöver vi fokusera på hållbarhet, menar Charlotte Brogren:
– Vi behöver ha ett ännu mer hållbart perspektiv än vi har haft. Effekterna av att inte agera hållbart, är idag katastrofala. Det finns en stor medvetenhet i samhället om vad som är bra ur olika perspektiv, som ekologiskt och socialt. Få vill till exempel köpa varor från eller arbeta på ett företag som inte agerar hållbart. Jag tror att det här leder till en självsanering av både idéer och företag som inte håller måttet.

Riskanalys
Omfattande riskanalyser av ny teknik ur olika perspektiv måste också ingå när man bedömer ny teknik, säger Charlotte Brogren och naturligtvis en diskussion om vad som är etiskt rätt:
– Robotar kan givetvis ta över arbetsuppgifter från människor, men det handlar inte om att göra människor arbetslösa utan att flytta farliga, monotona arbetsuppgifter till robotar och låta människor fokusera på mer värdeskapande aktiviteter.

Samhället blir allt mer digitalt. Många känner sig utanför och vi ser att de digitala klyftorna ökar. Charlotte Brogren är också medveten om problemet:
– Vi måste jobba för ett mer inkluderande samhälle. Ny teknik ger nya möjligheter, men vi måste se till att samhället stödjer den som hamnar utanför på grund av att man har svårt att hänga med i teknikutvecklingen. Vi måste jobba på olika fronter för att få med alla i samhället.

Teknik i vardagen
Även privat är Charlotte Brogren en person som i huvudsak ser fördelar med ny teknik.
– Jag är en glad teknikanvändare när jag ser att det spar mig arbete och tid. Jag ser många fördelar med min vardagsteknik. Jag kan öppna låset i dörren från mobilen till exempel och nu behöver jag inte tänka, låste jag, utan jag kan lätt kolla i mobilen. Jag kan fjärrstyra bilen, beställa mat och jag har en robotdammsugare, så det är dammfritt när jag kommer hem.

Det finns många exempel på bra saker som ny teknik har fört med sig till medborgarnas vardag, menar Charlotte Brogren:
– Elbilar leder till friskare luft, e-handeln gör det lättare att få tag i närodlad mat och det är lättare att få tillgång till en läkare via appen i mobilen. Det finns många exempel som kan leda till en högre livskvalitet och till en enklare vardag för många av oss.

Charlotte Brogren ser bara en väg och det är framåt:
– Vi måste utvecklas och gå framåt, men vi måste vara uppmärksamma på hastigheten det sker med. Det är viktigt att vi ser att samhället hänger med, att medborgare inte far illa. Vi måste jobba för att minimera nackdelarna och maximera fördelarna med ny teknik!

Detta är ett inlägg i en serie artiklar och krönikor som publiceras här på www.kometinfo.se. Varje författare/intervjuad person står personligen för textens innehåll.

Texten är skriven av Marie Kofod-Hansen, frilansjournalist, som har intervjuat Charlotte Brogren.