Komets panel om framtiden i det offentliga

”Om man jobbar med det man är bra på får man mod att jobba innovativt”, säger Oskar Thorslund, ämnesråd på Enheten för statlig förvaltning på Finansdepartementet.

Oskar deltog i Komets (Kommittén för teknologisk innovation och etik) paneldiskussion på måndagen, tillsammans med Statskontorets generaldirektör Annelie Roswall Ljunggren och Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf.

Oskar Thorslund ser att dialogen mellan Regeringskansliet och myndigheterna måste utvecklas. Och att om vi vill ha innovation ”nerifrån-och-upp” kan det vara riskfyllt att RK lägger fler pålagor på myndigheterna.

Vad kan då regeringen göra? Statskontorets utredare tror att man måste utveckla en mer sammanhållning styrning. Ett exempel är Tillitsdelegationens förslag på ”regeringsnära utvecklingsmiljö” (RUM). Tillitsdelegationen jobbar också på en introduktionsutbildning för statsanställda.

Statskontorets utredare menar att det är på myndigheterna som årsarbetskraften och sak-kompetensen finns. Samverkan driver samverkan och utveckling.

Gunilla Nordlöf säger att det som kännetecknar innovativa myndigheter är kundfokus. ”Verksamt.se är ett bra exempel. Är man överens om vad samarbetet ska vara till för är det lättare att hitta samarbetsformer.”

Dagens moderator Jon Simonsson – ordförande i Komet – talar om att gjuta mod i myndigheterna. ”Hela Sverige ska vara en testbädd för innovation”, har statsministern sagt. Då behöver vi jobba med stegvisa arbetsmetoder.

Komet jobbar just nu med projektet Försök för teknologisk innovation. Tanken är att utvecklare skulle kunna få dispens från statlig reglering för att genomföra begränsade försök. Försök som ligger till grund för stegvis lärande.

Tillväxtverket har en modell som man kallar för Förenklingsdesign. Det går ut på att man bjuder in alla aktörer i en fråga. Ett exempel är hur man enklare skulle kunna få vildsvinskött till butiken? Myndigheten erbjöd en strukturerarad metod och en miljö för att lösa frågan.

Gunilla Nordlöf säger att om hela landet ska kunna leva är digitaliseringen nödvändig. Nordlöf lyfter också att det ibland blir väl mycket prat om etik och rättssäkerhet med de nya digitala lösningarna. ”Hur etiska och rättssäkra är egentligen de gamla arbetssätten, med papper, penna och olika handläggare?”

Paneldiskussionen avslutades med en frågestund med åhörarna.

Tack till Tove Stenman och Alexander Bjerner, utredare på Statskontoret, och Charlotte Hall på Komet, för inspel till paneldiskussionen! Tack också Martin Johansson, Statskontoret, för bra arrangemang!

Det här är en krönika som summerar paneldiskussionen från seminariet “Offentlig sektor tar steget in i 2020-talet – hur påverkas sektorn av teknikutvecklingen och hur gör vi oss redo för framtiden?”

Seminariet arrangerades av Komet och Statskontoret 21 oktober 2019.

Texten är skriven av Stefan Hultquist. Foto: Anna Fridén