Gud gillar teknik

Teknikutvecklingen är snabb, omfattande och samhällsomvälvande. Den berör oss alla och förändrar samhället i grunden. Vi behöver på bästa möjliga sätt ta tillvara de nya möjligheter som uppstår tack vare ny teknik, men samtidigt hantera riskerna och ta ansvar för varandra, så att ingen i samhället känner sig exkluderad eller far illa. Vi behöver alltså en etisk och humanistisk diskussion kring ny teknik, som även berör existentiella frågor. Ärkebiskop Antje Jackelén har varit ledamot i Kommittén för teknologisk innovation och etik och är mycket engagerad i frågor om teknik och tro både i Sverige och internationellt.

För att hitta långsiktigt hållbara utvecklingsvägar behöver olika aktörer hjälpas åt för att få en gemensam förståelse av behov, möjligheter och utmaningar kring den nya tekniken. Vilken roll kan kyrkan spela i vårt tekniksamhälle?
– Kristendomen är i grunden en teknikvänlig religion, säger Antje Jackelén. Kyrkan är en plats där alla viktiga frågor har en hemvist – om framsteg och utveckling liksom om risker och misslyckanden. Och det finns viktiga frågor att besvara: Hur värnar vi om människors värdighet? Vem vinner och vem betalar priset för utveckling och förändring?

Antje Jackelén upplever att människor både kan vara rädda och samtidigt omfamna ny teknik, att entusiasm och rädsla inför ny teknik faktiskt kan gå hand i hand:
– Vi är ju ganska nyfikna varelser och testar gärna nytt, särskilt om vi ser att den nya tekniken gör livet bättre. Samtidigt har vi ett ansvar att ställa kritiska och självkritiska frågor: hur bidrar den nya tekniken till ett gott liv för alla?

Medborgaransvar

Vi behöver fokusera på en hållbar utveckling av samhället som innehåller miljömässiga och ekonomiska dimensioner, men också de sociala och andliga. Ärkebiskopen tror att samhället kan hitta en balans i allt det nya eftersom utvecklingen inte är ödesbestämd, men att det är en enorm utmaning för oss medborgare, både som enskilda och som samhällsgemenskap. Här kan vi inte bara vara konsumenter av det som marknaden erbjuder, utan vi har ett ansvar, menar Antje Jackelén, att försöka förstå, samtala, rösta och agera, så att vi bygger ett samhälle där tekniken tjänar människan och jordens miljö och klimat – inte tvärtom.

Det finns en risk är att den digitala utvecklingen går oss ur händerna, menar Antje Jackelén, att algoritmerna som vi skapar lever sitt eget liv och styr oss på sätt som vi inte genomskådar:– Etiskt sett finns då risken att vi stannar vid att reglera de hanterliga småfrågorna, medan de stora riskerna växer vilt. I och för sig är det inget nytt problem. Redan Jesus talade om blinda ledare som silar mygg men sväljer kameler (Matteus 23:24). Men allvarligt är det! Bland annat handlar det om framtiden för demokratin. Det är viktigt att vi inte lämnar dessa frågor helt åt marknadskrafter utan för en diskussion om hur teknikutvecklingen kan gynna ett gott samhälle och goda liv.

Ändrade definitioner

Du har skrivit: “Teknikutvecklingen vi ser idag förändrar samhället i grunden. Förändringen ifrågasätter våra gängse definitioner av vad en människa, arbete och välfärd är”. Kan du berätta lite om hur du upplever att definitionerna förändras?
– Med digitalisering och artificiell intelligens kommer en stor andel av dagens jobb och arbetsuppgifter att automatiseras. Nya jobb tillkommer, men inte nödvändigtvis i samma antal och takt. Det förändrar inte bara arbetsmarknaden utan också synen på arbete och på vår identitet, eftersom jobbet idag är en så stor del av hur vi förstår oss själva. Förändringarna kommer också att påverka hur vi ser på samhällskontraktet. Vår ökade interaktion med artificiell intelligens och vår benägenhet att ha den intill – eller rentav inuti – kroppen kommer också ha inverkan på vår syn på relationer och vad det är att vara människa.

Teknik och kyrka genom historien

Om man ser bakåt i historien har ju kyrkan ibland motsatt sig nya tekniska innovationer och idéer, ett exempel på det är Galilei som kom med nya naturvetenskapliga rön som den katolska kyrkan inte riktigt höll med om. Hur ser det ut idag, är kyrkan med eller mot ny teknik?
– Både när det gäller Galilei och Darwin är bilden mer komplex än vad den ofta framställs. Evolutionsläran fann till exempel ganska omedelbart ingång i teologin samtidigt som den av somliga än idag ses med oblida ögon. Delvis handlar det om kyrkointerna strider. Samtidigt har den naturvetenskapliga forskningen ju också sina rötter i klostren och en kristen bildningstradition, säger ärkebiskopen och fortsätter:

– I grunden är kristendomen en ganska teknikvänlig religion. Det som gagnar människorna, framför allt de små, kan ses som ett tecken på Guds rike. Det hindrar förstås inte att det blir heta diskussioner särskilt när konsekvenserna av ny teknik ännu är otydliga. Kyrkan har många gånger inte tvekat att använda sig av de bästa medel som stått till buds. Reformationen på 1500-talet hade sannolikt inte fått så stor spridning om det inte vore för den tidens stora tekniska innovation: tryckpressen. Idag ser vi att kyrkor över hela världen använder sociala medier, poddar och videobloggar för att kommunicera. Uppsala domkyrka har för något år sedan installerat sitt första videokonstverk.

Teknik och kyrkans arbete

Digitala lösningar innebär förenklingar och ökad möjlighet till samordning och kommunikation, också för kyrkan. Storskaliga digitala lösningar för administration frigör resurser som kan satsas på kyrkans kärnverksamhet. Det är positivt, tycker ärkebiskopen.
– När vi har infört digitala bokningssystem för dop har vi sett att många nyblivna föräldrar faktiskt bokar när de är uppe med bebisen mitt i natten. Telefontid typ tisdag och torsdag 9 till 11 är liksom inte det fräschaste alternativet längre. På ett stort kristet möte testade man en robot som välsignade – med syfte att få igång diskussionen om teknikens roll i våra liv. Och det lyckades!

Antje Jackelén och teknik i vardagen

Är du personligen intresserad av ny teknik och gillar att lära dig ”nya grejer”?
– Jag tycker att det är ganska roligt när det uppstår harmoni mellan mig och ny teknik. För egen del tycker jag att det är roligt att pröva också andra medier än de traditionella för att ge ett teologiskt bidrag till våra samhällsfrågor: poddar, twitter, videohälsningar och liknande.

Jag avslutar intervjun med en fråga ställd med glimten i ögat:
Vad tror du att Gud tänker om ny teknik?
– Med tanke på den kreativitet och skaparglädje som vi ser spår av i allt levande, tror jag att Gud gläds när människor använder sina gåvor i skapandets och utvecklingens tjänst!

Detta är ett inlägg i en serie artiklar och krönikor som publiceras här på www.kometinfo.se. Varje författare/intervjuad person står personligen för textens innehåll.

Texten är skriven av Marie Kofod-Hansen, frilansjournalist, som har intervjuat Antje Jackelén. Foto: Magnus Aronson