En kropp som leder ljus och värme

“När det går fel tar vi till etik. Men etik är jästen som måste finnas med hela vägen.”

Ärkebiskop Antje Jackelén säger att för att få människor att verka för långsiktig innovation måste vi hålla ihop de stora och de praktiska frågorna, och inte stycka upp världen för tidigt. Hon är inte säker på att vi alltid är så bra på det i Sverige. – “När det går fel tar vi till etik. Men etik är jästen som måste finnas med hela vägen.”

Antje Jackelén, Magnus Melander, Gunnar Holmgren och Helena Lindberg utgjorde panelen i Komets (Kommittén för teknologisk innovation och etik) frukostsamtal i torsdags. Ämnet var ”Drivkrafter för innovation, teknik och samhällsutveckling”. Moderator var Jon Simonsson, ordförande i Komet.

Med en debattartikel exemplifierar Jackelén hur humaniora, historia och filosofi får stå tillbaka i digitaliseringen. “Vi måste förbereda hela samhället för en framtida förändring. Det måste sjuda av samtal. Och vi måste värna den enskildes rätt till sin egen ofullkomlighet”.

Magnus Melander, entreprenör och en av grundarna till Things, menar att mycket av den oro och allt som skrivs om världen, framtiden och tekniken är onyanserat, och i många stycken dumt. Att världen ska tas över av robotar tror han inte alls.

Melander undrar också varför vi är så oroade för om vi ska kunna lära oss “det som kommer sedan”? De unga har redan lärt sig det. Kanske handlar det om vår egen oförmåga, okunskap eller rädsla?

Gunnar Holmgren, generaldirektör Arbetsgivarverket, framhåller att de unga efterfrågar tillitsbaserat ledarskap. De vill vara med och sätta mål och fatta beslut. De unga är också oerhört sundhetsinriktade. Etik är viktigt för dem. Hälso- och friskvård är viktigt för dem, liksom kompetensutveckling.

“Ingen vill jobba för en miljöbov!”

En arbetsgivare måste ha en tanke kring tillit, sundhet och kompetensutveckling för att kunna rekrytera de här grupperna. I sundhet ligger också hållbarhet, fortsätter Holmgren – “Ingen vill jobba för en miljöbov!”

Antje Jackelén har ett recept på ledarskap som går ut på att bygga hopp. ”Man måste ta in fakta, men inte gripas av panik”. Och man måste fråga sig vad som förenar oss i våra grundläggande värden? På det kan man bygga ledarskap menar hon.

Gunnar Holmgren minns ett gammalt talesätt som ursprungligen hämtats ur en lärobok i fysik: “En ledare är en kropp som leder ljus, värme och kraft”.

“Någon som får det att hända, utan att förbruka sig själv”

Helena Lindberg, riksrevisor på Riksrevisionen, menar att en ledare är en katalysator. “Någon som får det att hända utan att förbruka sig själv.”

Lindberg tycker att vi alldeles för ofta har en dystopisk framtidssyn. Hon vill se broar byggas mellan expertkunskaper. ”Vi har en tendens särskilt i statlig förvaltning att tänka: vad är det som hindrar? vad finns det för gränser? vad kan man inte göra?” Hon är inne på att Regeringskansliet inte alltid är så bra på att premiera holistiskt tänkande och samarbete.

En åhörare lyfter slutligen att det inte finns något i Regeringskansliet som hindrar att man tidigt jobbar brett och smart, samt att man har ett etiskt förhållningssätt. ”Men först måste vi få en politisk beställning…”

Tack till panelen och tack alla åhörare!

Tack till Vinnova för värdskap!

Det här är en krönika som summerar frukostsamtalet “Drivkrafter för innovation, teknik och samhällsutveckling”

Seminariet arrangerades av Komet och Vinnova  5 december 2019.

Texten är skriven av Stefan Hultquist.