”Att effektivisera och ta ansvar är viktigt på samma gång”

I samband med Komets fjärde och sista verksamma år passar vi på att intervjua våra kommittéledamöter. Hur är det att arbeta med Komet-frågor? Vad har de lärt sig på resan och vad kommer de att ta med sig? Vi bad ledamoten Stefan Einhorn att reflektera över bland annat dessa frågor.

Stefan Einhorn, ledamot i Komet.

– Jag hade inga speciella förväntningar när jag gick in i den här kommittén. Det som var tydligt var att jag skulle företräda den etiska aspekten. Mycket fokus ligger annars på att öka effektiviteten inom innovation och omställning, säger han.

Under sin tid som verksam forskare och läkare har han sett en utveckling inom den medicinska etiken. En palett med erfarenheter som han tog med sig in i rollen som ledamot.

– När jag var ung kunde en etikprövning ske över ett kortare telefonsamtal, vilket inte var så bra. Idag å andra sidan är det oerhört komplicerat att utföra studier och prövningen har många steg. Man har rört sig mellan ytterligheter och jag kan emellanåt tycka att man har överbyråkratiserat processen, säger Stefan Einhorn.

Tiden i Komet har gett honom en inblick i och insikt om det, som han uttrycker det, ”tungrodda” systemet. Han beskriver sin medverkan i kommittén som en nyttig erfarenhet samtidigt som det emellanåt får honom att känna sig kluven.

– Det är ett tveeggat svärd. Jag ska å ena sidan företräda ansvarsområdet – att man inte gör farliga försök eller tillåter en farlig verksamhet – men samtidigt så är jag en person som förespråkar att saker ska vara så okomplicerade som möjligt. , och det är på den brytpunkten som vi befinner oss i den här kommittén, säger han.

Det viktigaste för ledamoten är att som skapats inom Komet ska få fortsätta att växa inom statlig förvaltning när kommittén upphör att existera.

– För att ett sånt här arbete ska sätta sig så räcker det inte med ett par år i en trögflytande organism, utan man måste jobba mer långsiktigt än så, säger han.

Han beskriver mötet och interaktionen med människor som en drivkraft.

– Jag lär mig mest av att träffa människor och förstå hur de tänker. Det är många gånger mer utvecklande än att läsa rapporter på 120 sidor, säger han.

Komets uppdrag och arbetssätt:
Komet arbetar med att hitta arbetssätt som fungerar med den snabba teknik-och samhällsutvecklingen och har därför i uppdrag att kontinuerligt leverera policyutvecklande förslag till regeringen. Förslagen ska bidra till stärkt konkurrenskraft och en hållbar utveckling som främjar både ansvarsfull innovation och en effektiv offentlig förvaltning. Läs mer om våra arbetssätt här.