Ansvaret vilar på allas axlar – formell öppning av Komets nya verktyg

Att ta ansvar för etik och hållbarhet är helt nödvändigt för en trygg teknikutveckling. Komets verktyg kan vara ett sätt att ställa frågorna och själv söka svaren, enligt företrädare för flera myndigheter och organisationer.

En solig dag i mitten av maj hölls det officiella öppnandet av Komets verktyg för ansvarsfull teknikutveckling. – En viktig uppgift för oss är att bidra till säkert nyttjande av teknik, sa Jon Simonsson (ordförande i Komet) när han hälsade alla välkomna. Det formella öppnandet gjordes med en trumpetfanfar, spelad av Hedda Simonsson.

Ansvaret vilar på allas axlar. De flesta människor vill väl, men samtidigt är avståndet litet mellan att göra gott och inte. Ett verktyg kan ge stöd att ställa frågor, så att man kan hitta sina egna svar, sa Stefan Einhorn (professor och ledamot i Komet) när har inledde med att betona vikten av etik och att ta ansvar.

Vi behöver utveckling, det går inte att bromsa sig in i framtiden, menade Charlotte Brogren (teknikchef och ledamot i Komet). Nyttan skapas när verktyget används, det väcker frågor som är viktiga att adressera.

Några intressanta kommentarer från samtalet

Ingenjörer ses som möjliggörare, inte minst när det gäller ny och etisk teknik samt klimatutmaningar, sa Ulrika Lindstrand (ordförande för Sveriges Ingenjörer). Det är inte enkelt att ta ner stora tunga frågor så att de blir hanterbara, då är det skönt att det finns ett användbart verktyg till stöd.

Historien visar att världen inte är deterministisk, den går att påverka, menade Niklas Adalberth (grundare av Norrsken och Klarna). Techentreprenörer kan ha utmaningar att navigera i detta och det behövs enkelt stöd. Niklas hoppas att verktyget kan utvecklas vidare framöver så att arbetet med dessa frågor blir ännu enklare och effektivare.

Människors tillit till varandra är en hörnsten, sa Staffan Isling (VD på SKR). Svåra frågor uppstår när tekniken i allt högre grad tar plats inom offentlig sektor, menade han och avslutade med att vi behöver hjälpas åt att ta stafettpinnen och sprida Komets verktyg.

Brett deltagande och intresse för lanseringen

Representanter för inbjudna myndigheter och organisationer deltog vid invigningen tillsammans med personer från Komet och Regeringskansliet. Bland annat deltog Vinnova, Tillväxtverket, DIGG, Bolagsverket, SBU, SISP, SKR, Industrifonden, IT&Telekomföretagen samt Linköpings och Lunds universitet.

Komet har tagit fram ett verktyg för självutvärdering av ansvarsfull teknikutveckling. Det är ett verktyg som ger stöd för att göra den egna verksamheten mer ansvarsfull. Den som använder verktyget får själv utarbeta ett underlag som kan användas för att agera på ett tryggt sätt.

Text av Charlotte Hall, Komets kansli.