Tack för synpunkter på verktyg!

Under april har Komet haft en särskild satsning på att samla in synpunkter på verktyg för ansvarsfull teknikutveckling. Inkomna synpunkter visar att verktyget fungerar väl och kommer till nytta.

Komet har samlat in synpunkter via ett formulär, där användare har svarat på frågor om bland annat användbarhet, utformning och funktion. Det var också möjligt att lämna kommentarer och förslag inför fortsatt utveckling av verktyget.

Komet tackar alla som tagit sig tid att ge återkoppling. Syftet med verktyget är att ge stöd – därför är det värdefullt för oss att höra vad ni behöver. Vi vill ge bästa möjliga hjälp att arbeta med teknik på ett ansvarsfullt sätt!

Även om den särskilda satsningen på att få in synpunkter nu är avslutad är vi alltid nyfikna och intresserade av synpunkter på verktyget. Hör gärna av dig via e-post. 

Komets digitala verktyg för självutvärdering av ansvarsfull teknikutveckling är fritt tillgängligt via webben. Läs mer om Komets arbetsspår för ansvarfull teknikutveckling (länk). Börja använda verktyget (länk)

 

Komet has designed a digital tool for guided self-assessment for responsible tech. Read more on the Komet web site (link). Start using the tool (link).