Regelhinder inom teknik – Insamling våren 2020

Regler är som regel bra. Men det händer att regler hindrar nya tekniska lösningar som kan bidra till att hantera flera av våra stora samhällsutmaningar. Därför behöver vi arbeta på nya sätt med utveckling och förändring av regelverk. Komet testar ett annorlunda arbetssätt och hanterar samtidigt konkreta problem.

Under våren 2020 skapade Komet en öppen ingång för de som ville berätta om upplevda regelhinder vid teknikutveckling. Totalt kom det in mer än fyrtio underlag, som till största delen rörde frågeställningar inom hälsa/life science respektive transport. Några berättade även om industri, klimat och frågor av allmän karaktär. Flest underlag kom från företag, följt av branschorganisationer respektive sammanslutningar inom forskning och innovation. Komet har fått positiv återkoppling – särskilt att vi testar ett öppet och interaktivt arbetssätt.

Alla inskickade underlag har bedömts i en strukturerad prioriteringsprocess. Kommittén har beslutat att göra förstudier för elva av de inskickade problembeskrivningarna.

I rapporten beskriver Komet erfarenheter från detta sätt att arbeta med regelhinder. Dessutom beskriver vi de inskickade regelhindren och vilka förstudier Komet kommer att arbeta med.

Läs rapporten här: Regelhinder inom teknik – Insamling våren 2020. Komet beskriver 2020:09.

Det är i samband med utveckling, spridning och användning av de nya lösningarna som hinder i regelverken blir synliga. Därför tror vi att det är viktigt att involvera dem som arbetar med teknikutveckling. Det är då de verkliga problemen kan identifieras.

Tack till alla som bidragit genom att lämna in problembeskrivningar!