Se i efterhand: Samtal under innovationsveckan 2020

Komet och SKR samtalade om innovation i offentlig förvaltning

Under Innovationsveckan diskuterar Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) innovation i offentlig verksamhet med olika samtalspartner. Den 5 oktober var Komets ordförande Jon Simonsson inbjuden att samtala med Klas Danerlöv, SKR.

Stora förhoppningar sätts till ny teknologi och digitaliseringens möjligheter, inte minst i offentlig sektor. Några frågor som lyftes var:

  • Hur skapar vi former för att möjliggöra utveckling, utan att bryta mot lagar?
  • Hur kan offentliga aktörer bli mer samverkande och innovativa?
  • Kan vi påskynda en hållbar utveckling via regulatoriska försöksverksamheter?
  • Hur kan tre ansvarsnivåer hjälpa till att balansera styrning och uppföljning?
 
Se samtalet i efterhand på Youtube – länk