Se i efterhand: Etiksamtal om DNA-test

DNA-test och diagnostik – vad vill vi veta och vem ska få veta?

Kunskapen om vår arvsmassa ökar snabbt. Kartläggningen av människans gener beskrivs ibland som en teknisk revolution. Idag går det att analysera hela eller delar av arvsmassan relativt snabbt och till en överkomlig kostnad. Men utvecklingen väcker även etiska frågor.

Seminariet ingick i serien Etiksamtal i Almedalen, som anordnas av Statens medicinsketiska råd (Smer). Detta samtal arrangerades i samarbete mellan Smer och Komet under Almedalsveckan 2019.

 
Se samtalet i efterhand på Youtube – länk
Fotograf: Smer:s kansli.  På bilden syns (från vänster till höger): Stellan Welin, Rikard Erlandsson, Charlotte Hall, Amal Matal och Richard Rosenquist Brandell.