Öppet samtal om regler och klimatutmaningar

Hinner regelutvecklingen med för att klara klimatutmaningen? Om ny teknik ska bidra till lösningar som hanterar klimatförändringar så behöver regelutvecklingen hänga med i svängarna. Välkomna att se det öppna samtalet från den 30 november om reglernas betydelse för att nå klimatmålen.

 

Komet och Vinnova bjöd in till öppet webbsänt samtal om teknik  regler och klimat den 30 november 2021. Vi diskuterade regelutvecklingens roll för grön omställning med en panel med erfarenheter från olika delar av samhället. Hur får vi teknikutveckling och regler att samspela i kampen för att nå hållbarhetsmålen och för att förhindra allvarliga konsekvenser av den globala uppvärmningen?

Webbinariet vänder sig till alla som är intresserade av skärningspunkten mellan ny teknik, etik, innovation och regelutveckling.

Medverkande:

  • Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige och tidigare generalsekreterare för Naturskyddsföreningen
  • Rikard Jermsten, generaldirektör för Konkurrensverket och ledamot i Komet
  • Helene Hellmark Knutsson, landshövding i Västerbottens län där länsstyrelsen har fått i uppdrag att titta på miljöprövning. Minister för högre utbildning och forskning mellan åren 2014-2019.

Moderator: Anna Fridén, huvudsekreterare på Komet

Upplägg: 20 minuters panelsamtal följt av 20 minuters diskussion.