Se i efterhand: Fyra hörnstenar för innovativ förvaltning – hur bör vi arbeta?

Under Innovationsveckan bjöd Komet in till ett seminarium och samtal för att presentera och diskutera en modell för innovativ förvaltning. Vad innebär det egentligen? Hur bör vi arbeta med frågan?
För över tio år sedan beslutade riksdagen om det förvaltningspolitiska målet. I målet framhålls att den statliga förvaltningen ska vara både innovativ och samverkande. Komet presenterar en modell som tydliggör vilka hörnstenar som en innovativ förvaltning bör bygga på.

Medverkade med reflektioner:
Karl Westberg, kansliråd, Regeringskansliet
Annelie Roswall Ljunggren, GD, Statskontoret
Katrin Westling Palm, GD, Skatteverket
Anna Fridén, huvudsekreterare, Komet
Jon Simonsson, ordförande, Komet

Datum:
7 oktober 2022