Syn på teknikutveckling i offentlig sektor

KOMET informerar

Tekniken kommer att förändra offentlig sektor de kommande åren. Många ser en utveckling där det personliga mötet blir mer sällsynt och att tekniken utvecklas snabbare än regelverken. Detta framgår av en undersökning som besvarats av mer än tvåhundra myndigheter.

Sammanfattning av rapporten Syn på teknikutveckling i offentlig sektor.

Komet informerar 2019:4 (4 sidor).

Länk till sammanfattningen.