Syn på teknikutveckling i offentlig sektor

KOMET beskriver

Tekniken kommer att förändra offentlig sektor de kommande åren. Många ser en utveckling där det personliga mötet blir mer sällsynt och att tekniken utvecklas snabbare än regelverken. Detta framgår av en undersökning som besvarats av mer än tvåhundra myndigheter.

Offentlig sektor står inför stora förändringar de kommande åren med allt mer teknikbaserad verksamhet där tekniken utvecklas snabbare än regelverken.

Förhållningssättet är viktigt när teknikutvecklingen aktualiserar etiska frågeställningar. Teknikutvecklingen kräver avvägning mellan intressen som rör säkerhet för individ och samhälle i förhållande till effektivitet och innovation.

Underlaget bygger på en enkät som har besvarats av mer än tvåhundra myndigheter, regioner, kommuner och domstolar under våren 2019.

Syn på teknikutveckling i offentlig sektor. Komet beskriver 2019:3 (100 sidor).

Länk till rapporten.