Komets samverkansmodell

KOMET

Informationsmaterial

Komets samverkansmodell tar utgångspunkt i att berörda aktörer måste arbeta tillsammans för att förstå, försöka och förändra.

Läs publikationen här.