Komet kommenterar 2020:08

KOMET kommenterar

Teknik för att dela kunskap och skydda integriteten i hälsodata

Sammanfattning av en kunskapsöversikt om hälsodata – med kommentarer från svenskt perspektiv. 

Att dela kunskap, utan att dela integritetskänsliga data, diskuteras inom precisionsmedicin. En ny kunskapsöversikt sammanfattar forskningen och beskriver tekniken som används för att ta tillvara kunskap från hälsodata som är lagrade i separata databaser.

Författarna diskuterar uppbyggnad av ett distribuerat nätverk för lärande, baserat på hälsodata. Frågan är aktuell i Sverige och aktualiserar etiska aspekter.

Faktarutor illustrerar FAIR-principerna för datadelning samt kopplingen mellan AI, maskininlärning och djupinlärning.

Läs publikationen