Komet kommenterar 2020:07

KOMET kommenterar

Platsdata och integritet vid pandemier

Sammanfattning av en amerikansk beskrivning av tekniken bakom platsdata – med kommentarer från svenskt perspektiv.

I den pågående Corona-krisen har frågan om insamling av platsdata för att kartlägga smitt­vägar blivit högaktuell. Runt om i världen hanterar länder detta på olika sätt. Både integritet och värdet av att kunna skydda befolkningen mot smitta är dock viktiga perspektiv.

Författarna till den amerikanska texten lyfter fram det globalt ökade intresset för att använda platsdata vid smittspårningsarbete. De menar att detta aktualiserar flera etiska frågor, fram för allt om människors integritet. Författarna ger också en tekniskt orienterad beskrivning av tekniken bakom platsdata.

Läs publikationen