Komet kommenterar 2020:06

KOMET kommenterar

OECD:s deklaration om innovation i offentlig sektor

Sammanfattning av en internationell deklaration – med kommentarer från svenskt perspektiv.

Omfamna innovation i offentlig sektor! Fyrtio länder har gått samman och antagit en OECD-deklaration i den andan. Grundprinciper, tips och verktyg kan ge inspiration till fortsatt svenskt arbete med innovation.

Deklarationens fem grundläggande principer:

  1. Omfamna och öka fokus på innovation inom offentlig sektor
  2. Se till att tjänstemän inom offentlig sektor har förutsättningar att arbeta med innovation
  3. Skapa nya samarbeten och se till att olika röster kommer till tals
  4. Ge stöd till att utforska, arbeta stegvis och testa vad som fungerar
  5. Sprid kunskap och erfarenheter

Läs publikationen