Komet kommenterar 2020:04

KOMET kommenterar

Komet kommenterar

Globalt landskap av riktlinjer för AI och etik

Sammanfattning av en schweizisk kartläggning – med kommentarer från ett svenskt perspektiv.

Utvecklingen inom artificiell intelligens (AI) går fort, vilket lyfter fram betydelsen av att beakta etik. Men det finns ingen samsyn i vad som krävs för att AI ska betraktas som etisk. Det visar en systematisk kartläggning av nästan hundra internationella riktlinjer för etik inom AI.

Kartläggningen ger en överblick och gör det lätt att hitta riktlinjer för vidare läsning.

Läs publikationen