Komet kommenterar 2020:03

KOMET kommenterar

Komet kommenterar

Riktlinjer för ansvarsfull forskning och innovation – från EU-projekt

Sammanfattning av riktlinjer för ansvarsfull forskning och innovation som utarbetats inom ett EU-projekt – med kommentarer från ett svenskt perspektiv.

Riktlinjer kan vara ett stöd för att adressera teknikutvecklingens utmaningar. De riktlinjer som här kommenteras kan stimulera en etisk diskussion, till exempel om vad forskare och innovatörer bör tänka på för att ”göra det rätta”.

Läs publikationen