Komet kommenterar 2019:6

KOMET kommenterar

Förebyggande reglering – ett annorlunda arbetssätt. 

Sammanfattning av en brittisk rapport med kommentarer från ett svenskt perspektiv.

Rapporten beskriver sex vägledande principer för hur regelverk kan utvecklas på ett sätt som tar tillvara fördelarna med teknisk innovation, samtidigt som dess risker hanteras på ett balanserat sätt. I rapporten kallas arbetssättet förebyggande reglering.

Storbritannien har tidigare erfarenhet av att göra försök där lagstiftning provas i mindre skala innan den träder i kraft fullt ut. Förslagen i en brittiska rapporten bygger på detta arbetssätt.

Läs publikationen