Komet kommenterar 2019:08

KOMET kommenterar

Komet kommenterar

Ledarskap vid systemförändringar

Sammanfattning av en amerikansk rapport med kommentarer från ett svenskt perspektiv.

För att uppnå målen i Agenda 2030 krävs omfattande insatser och förändrade arbetssätt, där arbetet utgår från gemensamma mål och sker i bred samverkan. I den kommenterade rapporten beskriver Harvard Kennedy School verktyg och metoder för ledarskap i samband med systemförändring.

Läs publikationen