Försök för teknologisk innovation

KOMET beskriver

Det finns en tydlig internationell trend att arbeta med tester och försök för att ställa om till ett hållbart samhälle, miljömässigt, ekonomiskt och socialt. Tekniken tar stora kliv, men myndigheter och regelverk är inte rustade för att hänga med i den snabba utvecklingen. Många länder omarbetar aktivt lagar och regler för att släppa fram innovationer. Sverige har en lång tradition av att jobba med försök, men Komet ser att möjligheten att arbeta med försök och tester behöver stärkas. Låt rapporten inspirera till nya försök!

Komet beskriver 2019:09 (50 sidor)

Länk till rapporten