Försök för teknologisk innovation

KOMET informerar

Det finns en tydlig internationell trend att arbeta med tester och försök för att ställa om till ett hållbart samhälle, miljömässigt, ekonomiskt och socialt. Tekniken tar stora kliv, men myndigheter och regelverk är inte rustade för att hänga med i den snabba utvecklingen. Många länder omarbetar aktivt lagar och regler för att släppa fram innovationer. Sverige har en lång tradition av att jobba med försök, men Komet ser att möjligheten att arbeta med försök och tester behöver stärkas. Låt rapporten inspirera till nya försök!

Sammanfattning av rapporten Försök för teknologisk innovation

Komet informerar 2019:11 (2 sidor)

Länk till sammanfattningen