Därför måste Sverige hantera den accelererande teknikutvecklingen

KOMET informerar

Teknikutveckling kan bidra till att höja människors livskvalitet, skapa lösningar för en hållbar global utveckling och ge verktyg att bemästra risker för mänskligheten. Den stora utmaningen med nuvarande teknikutveckling är att andra områden inte förändras i samma snabba takt. Regelverk, offentlig förvaltning, organisationer och människor hinner inte med i det höga tempot.

Komet informerar 2019:05 (3 sidor).

Läs publikationen här.