Omvärldsbevakning v 11

Celler och mikroorganismer studeras med maskininlärning i Göteborg. Trafikverket testar elvägar. Och så måste energieffektiviteten på internet förbättras.

Omvärldsbevakning v 9

EU vill ha en gemensam marknad för fritt flöde av data. Strategin mot antibiotikaresistens uppdaterad. Och Parisa Amiri om integritet på internet.

Omvärldsbevakning v 7

Privatägd AI upptäckte coronavirus innan myndigheterna. Och drönare och 5G som utvecklar vården i Västerbotten. Läs Komets omvärldsbevakning!

Ny teknik i offentlig sektor behöver uppmuntras

Läs intervjun med Clas Olsson, generaldirektör på Ekonomistyrningsverket. Clas efterlyser bland annat en skarpare uppföljning från regeringshåll, så att det blir tydligt att samverkan måste ske mellan myndigheter.

1 2 3 4 5 10