Omvärldsbevakning v 18

Nato finansierar teknikprogram, inspirerande digitalisering och nytt om hälsodata. Dessutom tips på knytis-konferens och visualisering för cyklister. 

1 2 3 4 5 27