Enkät till Riksdagens ledamöter

Komet påbörjar nu en enkätundersökning till ledamöterna i Riksdagen. Syftet är att analysera synen på teknikutveckling i den högsta beslutande församlingen i Sverige.

Omvärldsbevakning v. 23

Irlands högsta domstol blockerar Facebook från att låta EU-domstolen (ECJ) ompröva tidigare dom gällande dataöverföring från EU till USA (The Financial Times, på engelska, betalvägg) Podcast: Nya möjligheter inom genmodifiering – från ‘genetic screening’ till… Läs mer

Omvärldsbevakning v. 21

Några nyheter sekretariatet särskilt uppmärksammar v. 21: OECD:s nya deklaration om innovation i offentlig sektor (OECD, på engelska) Krönika om San Franciscos förbud av nya innovationer (“Ban Francisco”) (San Francisco Chronicles, på engelska) Intressant initiativ… Läs mer

Krönikor, för att sprida kunskap

I Komets uppdrag ingår att på olika sätt sprida kunskap i frågor som berör uppdraget. Därför kommer vi här på kometinfo.se löpande publicera artiklar och krönikor som är skrivna av olika personer med blandad erfarenhet… Läs mer

Omvärldsbevakning v. 19

Denna vecka rapporterar vi flera nyheter inom medicinområdet, men också inom policy och design. Komet arbetar löpande med omvärldsbevakning och listar här några nyheter sekretariatet uppmärksammat under i början av maj.

Omvärldsbevakning v. 18

  Komet arbetar löpande med omvärldsbevakning och avser att regelbundet bl.a. publicera länksamlingar till nyheter mm. med särskild relevans för innovation, etik och gränslandet mellan juridik och teknik. Här är några nyheter vi i sekretariatet… Läs mer

1 17 18 19 20