Omvärldsbevakning v 34

I omvärldsspaningen denna vecka: ingenjörens historiska och framtida betydelse, vikten av livslångt lärande och brädspel som uppmuntrar samverkan och experiment.

Omvärldsbevakning v 33

Ett axplock av sommarens nyheter - bland annat om algoritmer inom transportområdet, fokus på medicin i årets Global Innovation Index och ny amerikansk guide för IoT-enheter.

Omvärldsbevakning v 26

Denna vecka bland annat om att Sverige är mest innovativa i EU, hur AI påverkar samhället och vilka personer i Komets referensgrupp som finns på listan över vårdens mäktigaste

Omvärldsbevakning v24

Prioriteringar i kommande strategi för life science, ny forskning om maskiners beteende och slut på "buissness as usual" är exempel på nyheter denna vecka

Omvärldsbevakning v. 23

Irlands högsta domstol blockerar Facebook från att låta EU-domstolen (ECJ) ompröva tidigare dom gällande dataöverföring från EU till USA (The Financial Times, på engelska, betalvägg) Podcast: Nya möjligheter inom genmodifiering – från ‘genetic screening’ till… Läs mer

Omvärldsbevakning v. 21

Några nyheter sekretariatet särskilt uppmärksammar v. 21: OECD:s nya deklaration om innovation i offentlig sektor (OECD, på engelska) Krönika om San Franciscos förbud av nya innovationer (“Ban Francisco”) (San Francisco Chronicles, på engelska) Intressant initiativ… Läs mer

Omvärldsbevakning v. 19

Denna vecka rapporterar vi flera nyheter inom medicinområdet, men också inom policy och design. Komet arbetar löpande med omvärldsbevakning och listar här några nyheter sekretariatet uppmärksammat under i början av maj.

Omvärldsbevakning v. 18

  Komet arbetar löpande med omvärldsbevakning och avser att regelbundet bl.a. publicera länksamlingar till nyheter mm. med särskild relevans för innovation, etik och gränslandet mellan juridik och teknik. Här är några nyheter vi i sekretariatet… Läs mer