Faktablad – tre nya ämnen!

Sakernas internet (Internet of Things), geoengineering av solinstrålning och gendrivare. Komet förklarar hur den nya tekniken fungerar och vad den används till.

Omvärldsbevakning v43

Lagar på datorns språk, Europa enas om molntjänster och ny teknik för effektivare regelarbete är tre exempel från veckas bevakning. Dessutom tips på seriebok om ansvarsfull datahantering.