Mest lästa inläggen våren 2021

De fem mest lästa inläggen på Komets webb under första halvåret. Håll dig uppdaterad om policy i en tid av snabb teknikutveckling - fortsätt följa Komet efter sommaren!

Komet ger stöd att ta ansvar

Stöd för dig som jobbar med teknikutveckling. Men också för affärsutveckling, kvalitetssäkring och hållbarhetsarbete. Och för arbete med etik och värdegrund!

Teknik och regelutveckling i takt

Under 2021 pågår Komets projekt om arbetssätt för regelutveckling, med bland annat internationell utblick och intervjuer med många svenska aktörer.

Komet söker kommunikatör

Vi söker en kommunikatör som tillsammans med våra utredningssekreterare kan förstärka vårt kommunikationsarbete och ta fram informationsmaterial.