Hur kan vi framtidssäkra statlig förvaltning?

Generaldirektörerna för Arbetsgivarverket, Statskontoret, Ekonomistyrningsverket, DIGG och en av riksrevisorerna träffades den 9 januari på inbjudan av Komet för att samtala om framtiden för statlig förvaltning

Tack för synpunkter!

Perioden för att lämna synpunkter på underlag om samtycken är nu avslutad. Alla inkomna synpunkter gås nu igenom och därefter kommer materialet att revideras.

Samtal om personliga drivkrafter

Nu finns möjlighet att ta del av samtalet i efterhand! Antje Jackelén, Magnus Melander, Gunnar Holmgren och Helena Lindberg samtalar om drivkrafter för teknik- och samhällsutveckling tillsammans med Jon Simonsson.