Komets arbete 2021 och framåt

Det senaste året har ägnats åt kunskapsuppbyggnad genom svensk och internationell omvärldsbevakning, samtal, intervjuer och kvalificerat analysarbete.