Tack för synpunkter!

Perioden för att lämna synpunkter på underlag om samtycken är nu avslutad. Alla inkomna synpunkter gås nu igenom och därefter kommer materialet att revideras.

Samtal om personliga drivkrafter

Nu finns möjlighet att ta del av samtalet i efterhand! Antje Jackelén, Magnus Melander, Gunnar Holmgren och Helena Lindberg samtalar om drivkrafter för teknik- och samhällsutveckling tillsammans med Jon Simonsson.