Komets arbete 2021 och framåt

Det senaste året har ägnats åt kunskapsuppbyggnad genom svensk och internationell omvärldsbevakning, samtal, intervjuer och kvalificerat analysarbete.

Öppet samtal om regler och klimatet

"Vi behöver bygga upp ett mer kollegialt lärande och utvärderande sätt att arbeta". Läs och lyssna på diskussionen under Komet och Vinnovas online-event.

Vi flyttar till Samverket

Vi kommer att vara en del av pilotprogrammet där flera myndigheter flyttar in under samma tak för att stärka innovationskraften i offentlig sektor.

Webbinarium 14 oktober

Komet anordnar webbinarium om praktiskt genomförande av försök som rör lagar eller andra regelverk