Inriktning för Komets arbete 2021

Komet arbetar vidare med initiativ där ny teknik kan bidra till digital strukturomvandling, klimatomställning och hälsa. Ett av 2021 års större projekt är att utveckla arbetssätt för mer dynamisk regelutveckling.